impressum

Herausgeber ENDOMOBIL GmbH

Am Farmböddel 12

D-24623 Großenaspe

Telefon: +49 (0)4327-25300-0

Telefax: +49 (0)4327-25300-25

E-Mail: info@ENDOMOBIL.com

Internet: www.ENDOMOBIL.com

impressum

Herausgeber ENDOMOBIL GmbH

Am Farmböddel 12

D-24623 Großenaspe

Telefon: +49 (0)4327-25300-0

Telefax: +49 (0)4327-25300-25

E-Mail: info@ENDOMOBIL.com

Internet: www.ENDOMOBIL.com

Rechtliches ENDOMOBIL GmbH

Registergericht: Neumünster

Registernummer: HRB 1952

Geschäftsführer: Thorsten Peters

Umsatzsteuer-IdentNr: DE 813509694

Copyright © 2015 ENDOMOBIL GmbH.

Alle Rechte vorbehalten

Rechtliches ENDOMOBIL GmbH

Registergericht: Neumünster

Registernummer: HRB 1952

Geschäftsführer: Thorsten Peters

Umsatzsteuer-IdentNr: DE 813509694

Copyright © 2015 ENDOMOBIL GmbH.

Alle Rechte vorbehalten

CERTIFICERING VIS ISO-CERTIFIKAT

Alle data på dette domæne/websted er ophavsretligt beskyttede og må ikke anvendes uden rettighedshaverens tilladelse. Links til dette websted må udelukkende føre til startsiden. Gengivelsen af de pågældende oplysninger (med undtagelse af pressemeddelelser og deri forekommende data/billeder) på andre websteder eller i andre medier er ikke tilladt.

CERTIFICERING VIS ISO-CERTIFIKAT

Alle data på dette domæne/websted er ophavsretligt beskyttede og må ikke anvendes uden rettighedshaverens tilladelse. Links til dette websted må udelukkende føre til startsiden. Gengivelsen af de pågældende oplysninger (med undtagelse af pressemeddelelser og deri forekommende data/billeder) på andre websteder eller i andre medier er ikke tilladt.

KONTAKTPARTNER THORSTEN PETERS

DATABESKYTTELSE Alle data, der modtages og behandles i forbindelse med dette onlinetilbud, behandles fortroligt iht. § 5 BDSG (tysk databeskyttelseslov) og må ikke gives videre til tredjeparter. Dataene anvendes udelukkende til behandling af dine forespørgsler. Vi registrerer, fra hvilke domæner vores webbesøgende kommer. Vi vurderer disse data for at identificere tendenser og udarbejde statistikker, men sletter altid dataene derefter. Dette websted anvender ingen "cookies" og ingen "JAVA-appletter". Dette websted indeholder links til andre websteder. Rettighedshaveren til denne side er ikke ansvarlig for databeskyttelsesbestemmelserne eller indholdet på sådanne websteder. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores databeskyttelsespraksis, kan du kontakte os ved at skrive på webmaster@RightVision.de.

KONTAKTPARTNER THORSTEN PETERS

DATABESKYTTELSE Alle data, der modtages og behandles i forbindelse med dette onlinetilbud, behandles fortroligt iht. § 5 BDSG (tysk databeskyttelseslov) og må ikke gives videre til tredjeparter. Dataene anvendes udelukkende til behandling af dine forespørgsler. Vi registrerer, fra hvilke domæner vores webbesøgende kommer. Vi vurderer disse data for at identificere tendenser og udarbejde statistikker, men sletter altid dataene derefter. Dette websted anvender ingen "cookies" og ingen "JAVA-appletter". Dette websted indeholder links til andre websteder. Rettighedshaveren til denne side er ikke ansvarlig for databeskyttelsesbestemmelserne eller indholdet på sådanne websteder. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores databeskyttelsespraksis, kan du kontakte os ved at skrive på webmaster@RightVision.de.

ANSVARSFRASKRIVELSE Forfatterne kan ikke holdes ansvarlige for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der er stillet til rådighed. Erstatningskrav mod forfatterne, som angår skader af materiel eller immateriel art, og som blev forårsaget af brug eller manglende brug af de der tilbudte oplysninger eller af anvendelse af fejlagtige og ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukket, hvis der ikke foreligger nogen beviselig forsætlighed eller grov forsømmelighed fra forfatternes side. Hvis der henvises direkte eller indirekte til henvisningskæder ("links"), der ligger uden for forfatternes ansvarsområde, hæfter disse kun, hvis de havde kendskab til indholdet, og det var teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. For indhold, der går derudover, og særligt for skader, der opstår som følge af brug eller manglende brug af sådanne tilbudte oplysninger, hæfter udelukkende udbyderen af de pågældende sider, og ikke dem, der blot henviser til links til den pågældende offentliggørelse. Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som del af denne sides internettilbud. Hvis dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstændigt svarer til retsstillingen, forbliver de øvrige dele af dokumentet uberørt heraf i indhold og gyldighed.

ANSVARSFRASKRIVELSE Forfatterne kan ikke holdes ansvarlige for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der er stillet til rådighed. Erstatningskrav mod forfatterne, som angår skader af materiel eller immateriel art, og som blev forårsaget af brug eller manglende brug af de der tilbudte oplysninger eller af anvendelse af fejlagtige og ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukket, hvis der ikke foreligger nogen beviselig forsætlighed eller grov forsømmelighed fra forfatternes side. Hvis der henvises direkte eller indirekte til henvisningskæder ("links"), der ligger uden for forfatternes ansvarsområde, hæfter disse kun, hvis de havde kendskab til indholdet, og det var teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold. For indhold, der går derudover, og særligt for skader, der opstår som følge af brug eller manglende brug af sådanne tilbudte oplysninger, hæfter udelukkende udbyderen af de pågældende sider, og ikke dem, der blot henviser til links til den pågældende offentliggørelse. Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som del af denne sides internettilbud. Hvis dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstændigt svarer til retsstillingen, forbliver de øvrige dele af dokumentet uberørt heraf i indhold og gyldighed.